Instagramin Logo

ارسال دایرکت انبوه

دایرکت چیست؟
به پیام خصوصی و مستقیمی که از سمت یک کاربر به کاربری دیگر داده می شود دایرکت گفته می شود.
دایرکت انبوه چیست؟
به ارسال زیاد دایرکت در زمان کوتاه که توسط ربات انجام می شود دایرکت انبوه می گویند.

برای آشنایی بیشتر با دایرکت انبوه اینستاگرام ویدیو زیر را تماشا کنید.

دایرکت انبوه از چه لحاظ حائز اهمیت می باشد؟
اگر از دایرکت اینستاگرام استفاده کرده باشید قطعا می دانید که پیام دادن به یک فرد در اینستاگرام به صورت خصوصی چقدر اهمیت دارد و از شانس بالایی برای خوانده شدن برخوردار می باشد. بنابراین اهمیت آن زمانی بیشتر می شود که شما به عنوان سفارش دهنده دایرکت انبوه، این حق را دارید که انتخاب کنید که دایرکت انبوه شما به کدام افراد فرستاده شود. به صورتیکه شما پیج هایی که مخاطبین شما در آن هستند را انتخاب می کنید و حتی می توانید تعداد دایرکت ها از هر پیج را نیز مشخص نمایید و مابقی کار ها را به ربات ها بسپارید. پس از چند دقیقه ربات های ما پیامی را که از قبل شما تعیین کرده اید را برای افردی که خودتان انتخاب کرده اید خواهند فرستاد بنابراین بیشترین بازدهی از تبلیغات را در کمتر از چند ساعت بدست می آورید.
الزامات
توصیه ها
آموزش پنل